SZKOŁA PODSTAWOWA

W górę

Zadania domowe


Zadanie domowe na 12 września

 1. „Ja, ……………………, w roku szkolnym 2009/2010 postanawiam i obiecuję…”

        Napisz, jakie są twoje postanowienia na nowy rok szkolny.

 1. Naucz się opowiadać według planu o swoim najciekawszym dniu minionych wakacji.
 2. Wypełniając kartę pracy z lekcji, przypomnij wiadomości z gramatyki z klasy IV. 

Zadanie domowe na 19 września

 

 1. Naucz się pięknie recytować z pamięci wiersza Juliusz Słowackiego

      „ W pamiętniku Zofii Bobrówny”.

 1. Na luźnej kartce napisz krótkie wypracowanie (ok. 1 strony) na temat:

      Ja za dziesięć lat.

 1. Wykonaj w zeszycie wpis do pamiętnika wybranej przez siebie osoby. Możesz ładnie ozdobić stronę.
 2. Przeczytaj tekst „Pójdziemy w swiat” -podręcznik, s. 16.
Zadanie domowe na 26 września

 1. Stosując wskazówki z ćw.1, str.24, napisz ciekawe opowiadanie o jednym wymyślonym, niezwykłym tygodniu wakacyjnej przygody Henrysi i jej ojca. Umieść akcję w znanym ci miejscu w Polsce. Luźna kartka, min. 2 strony.
 2. Z zeszytu ćwiczeń  Czytanie nie jest trudne! wykonaj na karcie odpowiedzi

      (na końcu zeszytu) test nr 2.

 1. Wykonaj zadania z rozdziału Przepis kulinarny w zeszycie ćwiczeń Pisanie nie jest trudne! Termin oddania -3 października.
 2. Poszukaj informacji o poecie Czesławie Miłoszu. Uwaga: Quiz!:)
 3. Naucz się pięknie czytać wiersz Ojciec objaśnia s. 28.Zadanie domowe na 3 października

 

 1. Opisz na luźnej kartce jedno miejsce w twojej rodzinnej miejscowości, które uważasz za szczególnie godne zobaczenia. Uzasadnij swój wybór.
 2. Wykonaj ćwiczenia o czasowniku  z  kserokopii. …………………………………
 3. Przeczytaj tekst Ucieczka s.40.
 4. Uzupełnij ćwiczenia  Pisanie nie jest trudne! – rozdział o przepisie-zbieram!!!
 5. Rozpoczynamy omawianie lektury Ania z z Zielonego Wzgórza.


Zadanie domowe na 10 października

 1. Ucieczka Pawła, twoim zdaniem, to wyraz odwagi czy tchórzostwa? Dlaczego? Wykorzystaj słownictwo zgromadzone w podręczniku na str. 47. Min. 1strona na luźnej kartce.
 2. Z ćwiczeń Pisanie nie jest trudne! wykonaj ćwiczenia 1,2, rozdział 4.
 3. Wykonaj ćwiczenia z rozdanych na lekcji kserokopii oraz wypisz do zeszytu wszystkie występujące w nich czasowniki. Podkreśl trudność ortograficzną.
 4. Zaznacz w lekturze Ania z Zielonego Wzgórza  fragmenty opisujące wygląd

      i charakter głównej bohaterki. (Jeżyk w dwóch kolorach).Zadanie domowe na 17 października

 

 1. Z rozdanych na lekcjach kserokopii wykonaj ćwiczenia:
  1. o czasowniku  …………………………
  2. o krajobrazie …………………………….
 2. Co byś zrobił, gdybyś zdobył czarodziejska różdżkę? Napisz od 10-15 zdań, używając trybu przypuszczającego.
 3. Zrób i wywołaj zdjęcie, które można by zatytułować „Krajobraz jesienny”. Przynieś je na następną lekcję.
 4. Przeczytaj czytankę Dzieciaki z osiedla, podr. s. 55.

Przypominam o legitymacjach szkolnych. Ostateczny termin upływa 17 października.


Zadanie domowe   na 24 października

 1. Czytanie nie jest trudne! - test nr 3 na karcie odpowiedzi
 2. Pisanie nie jest trudne! Rozdział Opisujemy krajobraz, ćw. 3 i 4.
 3. Kserokopie o trybie przypuszczającym czasownika. Ćwiczenia nie dokończone na lekcji.………………………
 4. Kserokopie o krajobrazie.

Zadanie domowe na 31 października

 1. Pisanie nie jest trudne! - s. 45,  ćw. 5.
 2. Gramatyka - kserokopie- ćw. ……………………………………………………
 3. Zredaguj wywiad z wybraną postacią z Ani z Zielonego Wzgórza. Min. 5-7 pytań wraz z odpowiedziami- luźna kartka. Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy.
 4. Wyszukaj podstawowe informacje o Adamie Mickiewiczu i jego słynnym dziele

      pt. Pan Tadeusz. Uwaga: Quiz w następną sobotę.

Zadanie domowe   na 7 listopada

 

 1. Naucz się pięknie recytować (dla ochotników z pamięci) fragment Pana Tadeusza, który omawialiśmy na lekcji.
 2. U nas też dość głowę podnieść… Opisz szczególnie ciekawą chmurę/chmury, które zaobserwowałeś w tym tygodniu. Luźna kartka, ok. 1 strona.
 3. W zeszycie wykonaj zadania 3, 5, 6,7, podr. s.54.
 4. O liczebniku - kserokopie.
 5. Przeczytaj tekst Aurelia, podr. s. 79.

Zadanie domowe na 14 listopada

 1. „Gdybym był/a moją mamą…” na luźnej kartce – min. 1 str.
 2. W zeszycie wypisz z tekstu Aurelia (s. 79) 30 wyrazów z trudnością ortograficzna. Z siedmioma z nich ułóż krzyżówkę dla kolegów w taki sposób, aby powstało hasło- imię dziewczynki.
 3. Wykonaj w zeszycie ćwiczenia z podręcznika s. 76-77, ćw. 1, 2, 3, 5, 6.
 4. Powtórz dotychczasowe wiadomości z gramatyki( czasownik – aspekt, tryby, liczebnik) oraz wykonaj wszystkie brakujące zadania z zeszytu ćwiczeń

      ze str.4-32, 75-84. Wkrótce sprawdzian gramatyczny.


 

Zadanie domowe na 21 listopada

 

 

 1. Powtórz informacje oraz słownictwo dotyczące opisu krajobrazu

      i charakterystyki. Piszemy zadanie klasowe (wypracowanie).

2.  Poprawa w ćwiczeniach Pisanie nie jest trudne!

3. Wykonaj n luźnej kartce zadania na zielonym tle umieszczone w podręczniku 

     na s. 88. Około jednej strony.

 1. Zeszyt ćwiczeń z gramatyki. O wypowiedzeniu: ……………………………

 

Zadanie domowe na 5 grudnia

 1. Napisz wypracowanie na jeden z dwóch tematów:
  • Moja szkoła jest wyjątkowa! Dlaczego? Zaraz wam opowiem.
  • Szkoda, że to był tylko sen - opowiadanie.
 2. Wykonaj ćwiczenia z kserokopii rozdanych na lekcji.
 3. Powtórz dotychczas zgromadzone wiadomości z gramatyki.

      Sprawdzian w sobotę 5 grudnia.

4. Czytanie nie jest trudne!  Testy nr 7 i 8 na kartach odpowiedzi.


Zadanie domowe na 12 grudnia

 1. Wykonaj pisemnie na luźnej kartce zad. 2 s. 99 (zielona ramka). Pamiętaj

      o użyciu podanego słownictwa.

 1. Ignacy Krasicki- wyszukaj kilka najważniejszych informacji o twórcy. Quiz.
 2. Przeczytaj bajki Ignacego Krasickiego  z podręcznika (s. 114-115).

      Spośród nich wybierz jedna, która najlepiej rozumiesz (możesz również wyszukać

       bajkę w Internecie np. na stronie: http://univ.gda.pl/~literat/ikbajk/index.htm )

       Przygotuj piękne ustne opowiadanie jej treści oraz wyjaśnij, czego owa bajka

       nas uczy.

 1. UWAGA- w sobotę piszemy sprawdzian gramatyczny.


Zadanie domowe na 19 grudnia

 1. Spośród morałów z bajek Ignacego Krasickiego (tabelka z lekcji) wybierz jeden, który uważasz za najbardziej słuszny. Uzasadnij swój wybór w pisemnej wypowiedzi. Możesz poprzeć twoje zdanie własnymi przemyśleniami, doświadczeniami własnymi i swoich bliskich, przykładami z książek, filmów itp. Luźna kartka, min. 1 strona.
 2. Czytanie nie jest trudne! Test nr  9.
 3. Pisownia wyrazów wielką literą. Wykonaj ćwiczenia: 1, 3, 4, 5, 6, 10  z zeszytu ćwiczeń Nauka o języku, s.69.

 

Zadanie domowe na 9 stycznia

 

 1. Boże Narodzenie  to czas magiczny. Napisz opowiadanie o tym, co wydarzyło się w twoim domu w Święta i opisz to, co sam robiłeś w tym czasie.

      Luźna kartka, min. 2 strony.

 1. Z zeszytów ćwiczeń wykonaj następujące ćwiczenia:
  • Czytanie nie jest trudne! - test nr 10
  • Pisanie nie jest trudne! – Opisujemy postać rzeczywistą s.62. ćw 1, 2 (zamiast woźnego opisz panią od jęz. polskiego lub geografii), 3-11.
  • Nauka o języku cz. 1. -  uzupełnij wszystkie pozostałe ćwiczenia.
 2. Ułóż pytania do quizu o lekturze pt. „W pustyni i w puszczy”.  6-10 pytań wraz

       z odpowiedziami, luźna kartkaZadanie domowe na 16 stycznia

 1. Na luźnej kartce wykonaj zad. 22 z kopii rozdanych na lekcji.
 2. Pisanie nie jest trudne! s. 77. zad. 12. Upewnij się, że z tego rozdziału wykonałeś ćw. 1-11 oraz poprawiłeś pozostałe dotąd wykonywane ćwiczenia. Zeszyty ćwiczeń zostaną zebrane do oceny.
 3. Wykonaj niedokończone na lekcji zadania o przecinku ( ksero).
 4. Przeczytaj dwukrotnie fragment O mitach greckich, podr. s. 134.

Zadanie domowe na 23 stycznia


 1. Przeczytaj i naucz się pięknie opowiadać fragment Odyseja podr. str. 141.
 2. Gramatyka. Wykonaj pozostałe ćwiczenia: Nauka o języku cz. 2. s. 4-10 oraz podręcznik s. 139-140, ćw. 1, 3, 5, 6, 8.
 3. Czytanie nie jest trudne! , test nr  ………….
 4. Ułóż krzyżówkę na temat mitów, której hasłem będzie MITOLOGIA.
 5. Naucz się na pamięć imion bogów greckich wraz z informacjami na ich temat.

Zadanie domowe na 30 stycznia

 

1.      Pisanie nie jest trudne! s. 78 zad. 13.

2.      Zeszyt ćwiczeń Nauka o języku cz. 2. str. 11-19.

3.      Przeczytaj mity Prometeusz i Demeter i Kora , podręcznik s. 150.


 

Zadanie domowe na 6 lutego

 1. Z zeszytu ćwiczeń Nauka o języku cz. 2 wykonaj zadania o przecinku s.32-35.

2.  „Staś Tarkowski. Za co podziwiasz bohatera W pustyni i w puszczy?”

     Napisz charakterystykę postaci, wykorzystując wiadomości i umiejętności

     zdobyte dotąd w szkole. Min. 2 strony plus plan.

 1. Przeczytaj z podręcznika mity o Syzyfie oraz o Dedalu i Ikarze.


c.d.n.
mariusz bednarski Steve Holliday http://www.willa.majerczyk.pl/1/1/willa_bukowina_tatrzanska klauzule abuzywne rzepy